Als ik later groot ben begin ik mijn eigen krant, echt waar. En ik noem ‘m de Hooglander Heraut. Dat bekt lekker en ik zou vooral nieuws brengen waaraan de andere media voorbij gaan.

Natuurlijk, zo’n dildotest, laatst, die laat ik dan evenmin liggen. Het gaat ook om de clicks, begrijp je. Al verbind ik er wel een voorwaarde aan: nóg meer details in de reviews van de testende mejoffers. Zeker als man lees je hun bevindingen dan in één ruk uit. Geloof me, dat is geen vreemd trekje. Het is populaire wetenschap uit het vuistje én het houdt een mens wakker. Dat laatste is vooral van belang wanneer vervolgens de andere Hooglander Heraut-reportages dienen te worden geconsumeerd, zoals daar zijn: de achtergrondverhalen over de Twitter Files en over dat nieuws, met één tweetje bijna tussen de regels door gebracht, dat elektrische auto’s meer vervuilen dan dieselwagens.

Die Twitter Files?

Opvallend hoe weinig aandacht zij in de traditionele pers krijgen, ofschoon het wel verklaarbaar is: de deugmedia zouden dan moeilijk voorbij kunnen gaan aan hun eigen verregaande vooringenomenheid. Net als het toenmalige Twitter-bewind ontkenden ze jarenlang dat een Biden-scheet net zo stinkt als een Trump-wind. Nu de Twitter Files op meerdere terreinen meedogenloos duidelijk maken dat de geur ook in het van harte door CNN en andere grote media - waaronder uiteraard Twitter zelf - ondersteunde democratische kamp nauwelijks te harden was/is, doen ze er hoofdzakelijk het zwijgen toe. In mijn ogen is dat in journalistiek opzicht beschamend.

Enfin.

Met uw welnemen laat ik de Twitter Files verder voor wat zij zijn om mij vanaf nu te concentreren op wat ik dan maar de EV Files zal noemen, en dan met name op de conclusie van het Karlsruher Institute of Technology, na een gedegen wetenschappelijk onderzoek, dat elektrische auto’s vervuilender zijn dan diesels.

Zoals u misschien nog weet heb ik iets met dat onderwerp. In het voorjaar van 2015 maakte ik, een rechtszaak forcerend, een bewuste verkeersovertreding door met een Toyota Landcruiser Diesel de toen net geintroduceerde milieuzone van de Utrechtse binnenstad in te rijden. Niet alleen achtte ik die zone in strijd met de Wegenverkeerswet (“Ik betaal motorrijtuigenbelasting, in ruil waarvoor mij onvoorwaardelijk toegang tot de openbare weg zou moeten worden verleend”, zei ik ook tegen de Utrechtse kantonrechter), tevens had ik mij er in gesprekken met tal van deskundigen van laten overtuigen dat de moderne diesels die ook niet meer welkom waren helemáál niet extra vervuilend zijn.

Vandaar.

Het ‘illegaal’ binnenrijden van een milieuzone is heel handig onder de Wet Mulder thuisgebracht

Ik verloor, ook in hoger beroep. Bij de rechters was er begrip voor onze argumenten, zeker bij de meervoudige kamer van het gerechtshof Leeuwarden, maar ze hebben het ‘illegaal’ binnenrijden van een milieuzone heel handig onder de Wet Mulder thuisgebracht, die lichte verkeersovertredingen buiten het strafrecht houdt en slechts administratief afhandelt. Daar is welhaast niet aan te tornen, beaamde de rechter in hoger beroep.

Dat bleef steken omdat ik zeker wist dat ik het gelijk aan mijn zijde had, én omdat behalve de T geen enkel medium ervoor voelde om zich erin te verdiepen. Het ging immers om het heilig verklaarde milieu. Dan slikt men alles in die kringen voor zoete koek en fronst men ook nauwelijks de wenkbrauwen als een bezoekje aan Google duidelijk maakt dat het tegengeluid wordt gesmoord. Europese vlaggetjes in overvloed, op de eerste zoekpagina’s, maar nauwelijks ruimte voor kritiek.

Daarom balde ik toch even de vuist toen ik las dat nu officieel is geconcludeerd dat EV’s de boel nóg meer vervuilen, met name omdat een groot deel van hun elektriciteit door kolencentrales wordt geproduceerd. Bovendien staat domweg vast dat ze het milieu in de productiefase buitensporig belasten, dat ze gemiddeld veel minder lang meegaan, dat het brandgevaar groot is en dat er milieurampen worden veroorzaakt op de met name Afrikaanse plekken waar men de grondstoffen voor de benodigde accu’s delft.

We zijn - en worden - massaal en ten koste van talloos veel miljarden om de tuin geleid.

De Hooglander Heraut zou dat nieuws als opening publiceren.

Als enige, vrees ik.

Mijn Telegraaf-stukjes worden enkele dagen na publicatie op dit blog geplaatst. Abonneer je op de krant wanneer je ze direct wil lezen. Klik op het logo voor meer info.