HP/De Tijd 06 - 2018

De meningen mogen niet botsen met de hunne

Weet u wat mij opvalt, mijnheer Van Amerongen? Dat steeds meer maatschappelijk zogenaamd zo intens bevlogen types een voorwaarde verbinden aan de vrijheid van meningsuiting die zij als 'een groot goed' beschouwen: de mening mag niet botsen met de hunne. Is dat wel het geval, dan schreeuwen zij van de daken - hoe minder argumenten, des te luider het gekrijs - dat de persoon die haar uitte een extreemrechtse agitpropper dan wel een fascist is, die de mond zou moeten worden gesnoerd.

Soms, wanneer de betrokkene zijn brood in de journalistiek verdient, dringen zij ook daadwerkelijk op zijn ontslag aan.

Dat is heel eng, mijnheer Van Amerongen.

Ongetwijfeld kent u deze woorden van de grote Noam Chomsky: "Goebbels was een voorstander van de vrijheid van meningsuiting zolang die mening hem aanstond. Voor Stalin gold hetzelfde. Als je echt een voorstander van de vrijheid van meningsuiting bent, dan juich je ook de vrijheid van meningsuiting toe van degenen wier standpunten je verafschuwt."

Aangezien ik u, puur uit lijfsbehoud, nauwlettend volg, ben ik ervan op de hoogte dat u zelf regelmatig geconfronteerd wordt met lieden die met dit citaat van Chomsky hun gat afvegen. Ik herinner mij een naam: Sybren Kooistra. Hij is iets groens en iets links en verspreidde onlangs deze tweet: "Iemand huilt. Ik ben de baas. Mag ik haar een knuffel / hand op de schouder geven? Serieuze vraag." Die voorzet voor open doel kopte u genadeloos in, en als u het niet gedaan had, dan had ik het gedaan. Meneer reageerde zoals hij al eerder reageerde: hij vroeg de hoofdredacties van de bladen waarin u publiceert briesend om uw ontslag.

Joshua Livestro, ook zo'n type. Op zijn Wikipedia-pagina presenteert hij zichzelf nog steeds als 'rechts, conservatief'. Daarnaast fungeerde hij maar wat graag als medewerker van de uiterst conservatieve Sarah Palin toen zij vice-president van de VS wilde worden. Inmiddels likt de opportunist pur-sang Livestro zich, wellicht speurend naar extra financiële bronnen omdat al zijn journalistieke projecten plegen te mislukken, ongegeneerd in bij het hautaine volk dat ik in de eerste alinea beschrijf. Overal werd hij er in de loop der jaren als columnist uitgegooid: de Telegraaf, Buitenhof en recentelijk NRC/Handelsblad. Verder leidt zijn opiniesite Jalta een zieltogend bestaan. Mij zou het nogal nederig maken, maar hij pleit gewoon glashard voor het ontslag van Wierd Duk bij de Telegraaf, omdat Duk soms mensen interviewt wier meningen Livestro onwelgevallig zijn. Ook hij neemt daarbij achteloos termen als 'het nieuwe fascisme' in de mond.

Andere voorbeelden: Dirk-Jan van Baar en Bert Vuijsje, nota bene allebei heren die ooit aan HP/De Tijd verbonden waren. U maakte op de sociale media enkele grappen over Van Baar nadat hij een aantal tweets had gepubliceerd die op z'n vriendelijkst gezegd een tijdelijke stoornis deden vermoeden. U was direct een fascist. En ik was in de ogen van Vuijsje een extreemrechtse agitpropper. Toen ik hem om voorbeelden vroeg waaruit dat bleek, antwoordde hij na langdurig aandringen hooghartig: "Je hoort nog van mij." Niks gehoord natuurlijk. Van Baar noemde de brave sociaal-democraat Bas van Putten, een begenadigd schrijver, ook meteen maar een fascist (want een 'fellow-traveller') toen die het waagde om zich openlijk te vermaken met uw spotternijen. Tegelijk met Van Putten noemde hij een hele rij anderen, onder wie ik.


DJ en BV figureerden in het Tenenkaasimperium

Noam Chomsky! Waarom noem je die nou? Je rijt oude wonden open, Hoogland. Als eerstejaars Semitische Talen aan de universiteit van Amsterdam - waar net een achttienjarige Somaliër op voorspraak van professor Wekker rector magnificus is geworden - moest ik verplicht het college Algemene Taalwetenschap volgen. Wel eens gehoord van de syntaxisboom in de Chomskyhiërarchie? Het was gruwelijke abacadabra waar niemand een yota van snapte.

Als je het tentamen ATW echter niet haalde, mocht je niet naar het tweede jaar. Ik was de enige van honderdvijfenzeventig eerstejaars die door mocht leren, dat begrijp je. De rest van de studenten Semitische Talen ging naar de kibboets of naar de PLO. Ik was een echte bolleboos en volgde ook nog eens geheel vrijwillig semantiek en computerlinguistiek bij Hugo Brandt Corstius. De colleges van de beste man duurde helaas altijd twee keer zo lang omdat hij stotterde.

Overigens mag ik Chomsky wel. Hij is net zo’n zalige pijn in de poepert als Bernie Sanders. De enige stokebrand van niveau die ons treurige moederland nog heeft, is Gerard Joling. En Joshua Livestro maar die kent niemand dus dat schiet niet op. Wist je trouwens dat hij gewoon Joop Strokap heet?

Ik was eigenlijk net klaar met die Sybren Kooistra, de gesjeesde spindoctor van Jesse Klaver, en nu begin jij daar weer over. Siepje twiet inderdaad iedere week naar mijn geliefde hoofdredacteuren van de Volkskrant en de Haagsche Post dat ik stante pede ontslagen moet worden omdat ik een racist, een fascist en een islamofoob ben. Voorbeelden geeft hij nooit. Dat stalken werd zelfs GroenLinks te bont en de arme jongen (die misschien gewoon verliefd op mij is hetgeen ik heel goed begrijp) werd weggepromoveerd naar de catacomben van Brussel. Daar zit hij nu ook op de wip omdat hij een hand op de schouder van een stagiaire wilde leggen. Hij deed een Jolootje, een verwijzing naar de bronstige chef van De Joop, Francisco van Jole.

Dirk Jan-van Baar en Bert Vuijsje haal ik altijd door elkaar omdat ze sprekend op elkaar lijken, ook al is DJ twintig jaar ouder dan BV. Ken je die epische film Theo & Thea en de ontmaskering van het Tenenkaasimperium? Thea wil die lekkere Marco Bakker versieren en uiteindelijk lukt dat haar in jazzcafé de Koperen Koekepanfluit. Die scene duurt acht minuten en daarin zie je allemaal pijprokende oude mannen met plakhaar, hoornen brillen, bordeelsluipers en ribfluwelen colbertjes die ondergesneeuwd zijn met roos, aan het beboppen: een spastische, Jacques Tati-achtige beweging, alsof ze dubbeltjes zoeken op de dansvloer terwijl ze geteisterd worden door spit.

Het toeval wil dat DJ en BV figureren in het Tenenkaasimperium! Regisseur Pieter Kramer zag het olijke tweetal tijdens een optreden van de The Dutch Swing College band in het jazzcafé van Nick Vollebregt in Laren en was verkocht.

Je moet echt weer eens naar die film kijken want dan ben je niet meer boos op die twee oudjes. Vanwaar toch die woede, Hoogland? Het liefst zou ik dat gat in je hart willen dichten! Ik lach erom, om al die beschuldingen van die humorloze Wajongers. Laat het van je afglijden. Niet voor niets noemen ze mij Teflon Tuur. Hoe vond je Bill Clinton trouwens bij Jinek? Geweldig toch! En ik heb een scoop voor je: haar babietje gaat Hillbilly heten!


Ze duiken jankend in de slachtofferrol

Als u één eigenschap bezit die ik bewonder, mijnheer Van Amerongen, dan is het uw vermogen om alles van de zonnige kant te zien. Dat blijkt ook wel weer uit deze geestige woorden. U kunt het desgewenst informeren bij de gebroeders Oosterling in hun roemruchte café op de hoek van de Utrechtsestraat en het Frederiksplein: een zekere neiging tot vrolijkheid is mij over het algemeen evenmin vreemd.

Het wordt mij echter wel degelijk droef te moede wanneer ik het huidige geraaskal van voornoemde heren tot mij neem. In tegenstelling tot de onbetekenende Kooistra en enkele andere keffertjes op drie hoog achter, hebben zij in het verleden best wel eens journalistieke bijdragen geleverd die de moeite waard waren. Helaas is hun ontwikkeling daarna om meerdere redenen tot stilstand gekomen, dan wel dusdanig door financieel draagkrachtige derden beïnvloed dat er een ontsporing volgde.

Reageer op wat ze roepen, op de sociale media, en ze duiken jankend in de slachtofferrol: help, Van Amerongen en Hoogland sturen hun trollenlegers op ons af! Alsof wij onze volgers op Twitter aansturen. Ik ken mijn volgers niet eens. Er zullen vast wel minder frisse types tussen zitten, maar de heren zouden er verstandig aan doen zichzelf iets vaker de vraag te stellen of zij die reacties misschien zélf hebben uitgelokt. Zij gebruiken veel te zware termen wanneer zij tegenspraak krijgen. Iemand van fascisme beschuldigen: dat is nogal wat. Iemand een extreemrechtse agitpropper noemen: dat gaat heel ver. Het is echt niet zo verwonderlijk dat dergelijke beschuldigingen hoon oproepen.

Zo'n Livestro. Hij woont op Guernsey, maar meent zich toch te kunnen veroorloven te stellen dat de ombudsman van Amsterdam veel te ver ging toen hij zei dat de Wallen 's nachts een urban jungle zijn, waar wetteloosheid heerst. Alsof hij een webcam op de Oudezijds heeft laten installeren waarmee hij vanaf dat comfortabele Britse kanaaleiland 24 uur per dag het intermenselijk verkeer ter plekke bestudeert, ontkende Livestro domweg dat dit geval is. Extreemrechts ging ermee aan de haal, schreef hij schuimbekkend. Zou hij de Volkskrant inmiddels óók extreemrechts vinden? Die wijdde er een complete reportage aan, waarin de conclusie van de ombudsman werd bevestigd. Zelf deed ik daarna het ware journalistieke werk: ik sprak met enkele dienders. En wat bleek? Zij gaven de ombudsman stuk voor stuk gelijk. "Als je gemakkelijk en zonder veel risico's veel geld wilt verdienen, moet je crimineel worden", verzuchtte een van hen zelfs.

Maken de domheid en het opportunisme van types als Livestro mij woedend, zoals u suggereert?

Nee, dat niet.

Maar ik word er wel heel moe van.


Ik kende Adèle nog met cuppie B

Ken je de drie o’s, Hoogland? O, o, o, het is me allemaal wat. Als ik een lekker jong geil meissie was en jij ook, zou ik nu in de vliegmasjien op Faro stappen om je te komen troosten in woord en daad. Ik heb trouwens rond de honderdvijftigduizend volgers op Twitter maar die wonen allemaal in China. Als ik met de kippen op stok ga, ontwaakt mijn gele leger. Ik loop mijn trollen dus altijd mis.

Bovendien activeer ik mijn trollen op de gok want hun aanvallen op mijn cybernetvijanden zijn in het Chinees. Laatst heb ik eentje laten vertalen bij de afhaalchinees in Olhão en toen kwam ik bij een automaat terecht waaruit je afgedragen onderbroekjes van schoolmeisjes kan trekken. Je kon ze ook per post laten bezorgen maar dat ging ten koste van de geur.

Die belchinees boos: dat zijn Japanners, don Altulo, wij zijn niet vies. Nee, zei ik, bij gebrek aan een kwispedoor zouden jullie die onderbroeken als kwatlappen gebruiken. Dat vind ik nog smeriger dan jullie Duizendjarig Ei, senhor Wong.

Wist je dat ons grote voorbeeld Simon Carmiggelt stamgast was bij Oosterling? Meestal kwam hij tegen een uur of vier en begon hij in een hoekje zijn Kronkels te schrijven. Ik heb hier in mijn Algarviaanse hut een paar meter Kronkels staan en ik citeer: "Een vaste kroeg heb ik niet meer. In de stad loop ik hier en daar naar binnen om te kijken en te luisteren. Een van de beste cafés vind ik Oosterling op de hoek van het Frederiksplein. Qua sfeer en uiterlijk heeft dit café alles. Het plafond is door geslachten van kerels bruin gerookt. Het heeft een lange tap met hele rijen flessen en leuke tonnen. Een goed publiek ook en dat is belangrijk, die kunnen een zaak maken of breken."

Ik heb jou daar nooit gezien, Hoogland, misschien was Oosterling daarom zo’n succes.

Het publiek was zeer gemêleerd: van mandenmakers tot grafdelvers, advocaten, soms een verdwaalde homofiel (Leen Jongewaard) en altijd de onvermijdelijke Martin van Amerongen, Theo van Gogh, Max Pam en Hans Ree. En Adèle Bloemendaal! Eens stond ze voor me met een duizelingwekkend decolleté, ze had de boel net laten vergroten. Ik ogen op steeltjes want ik kende haar nog met cuppie B. Ze haalde zo’n jongen uit heur jurk en zei: “Je mag hem wel vasthouden, hoor, Tuurtje.” Gelukkig kwam Leen Jongewaard toen net binnen en bleef ik bij hem logeren. Wist je trouwens dat ik Livestro net ouderwets getrold heb? Ik belde The Italian Job in Saint Peter Port op Guernsey en zei in bekakt Engels: Goebbels hier. Bezorg mij nu achtenveertig van uw duurste pizza’s. Und schnell! En volgende week krijgt Jopie Strokap een zeecontainer gebruikte meisjesonderbroeken thuis bezorgd. Dat zal hem leren, beetje jou pesten. Kusje!