Niet Klaas, maar Abou. Ik pink een traantje weg. Tegelijkertijd is er het bevrijdende besef dat het slechter had kunnen aflopen. De burgermoeder van het Nederlandse dorp waar men de mannelijke tot wit gemaakte burger - de omschrijving ‘witte’ is te kwetsend, omdat je anderen ermee bewust maakt van de ongelijke verhoudingen - inmiddels meer discrimineert dan Oom Tom destijds bij zijn negerhut, die mevrouw was namelijk ook genomineerd.

Begrijp me niet verkeerd: ik feliciteer Ahmed Aboutaleb met zijn benoeming tot World Mayor 2021, oftewel Beste Burgemeester van de Wereld van 2021. Maar ik had de prijs liever aan Klaas Agricola gegund, de eerste burger van Dantumadiel (Fr.). Dat zal niet alom verbazing wekken. Ik nomineerde Klaas hoogstpersoonlijk, ten eerste omdat er ten tijde van de kandidaatstelling nauwelijks sprake was van coronabesmettingen in zijn gemeente (de lokale bestrijding van het Covid 19-probleem diende in de ogen van de organisatoren bij de beoordeling veel gewicht te krijgen), ten tweede omdat hij zich als partijloze, buitengewoon betrokken boerenzoon uit de regio profileerde en dus niet tot de baantjesmachine behoorde die de burgemeesterschappen in dit land sinds jaar en dag onderling pleegt te verdelen, ten derde omdat Femke Halsema op dat moment als de enige Nederlandse kandidaat naar voren was geschoven terwijl het aantal besmettingen in haar stad toen, mede door haar toedoen, juist recordhoogtes bereikte.

Vooral punt 3 inspireerde mij. Een faalhaas als enige polderlandse deelnemer die bovendien, als voornaamste maatregel, struikgewas laat verwijderen wanneer in de directe nabijheid ervan een oude vrouw is vermoord, dat moesten we niet willen met z’n allen.

Hela hola, leve Klaas Agricola!

Klaas is de baas!

De enige Nederlandse tot wit gemaakte burgemeester van mannelijke kunne

Mijn initiatief in deze rubriek, doorspekt met dat soort slogans, werd van harte ondersteund. Vooral vanuit Friesland stroomden de aanbevelingen bij het World Mayor Project binnen, met als gevolg dat Klaas Agricola zowaar in gezelschap van Femke Halsema op de long list kwam te staan. Aan mijn trompetgeschal was echter tevens een nadeel verbonden: elders werd men er eveneens door wakker geschud, waardoor namens Nederland ineens ook twee Ahmeds op die lijst verschenen, te weten de heren Marcouch (Arnhem) en Aboutaleb (Rotterdam).

Tussen u en mij: toen wist ik het al.

Klaas kon het vergeten.

Net als de twee Ahmeds promoveerde hij nog wel naar de short list van die deugclub. In tegenstelling tot Femke, waarmee het hoofddoel was bereikt. Maar ik voelde aan mijn water dat dit voor de enige Nederlandse tot wit gemaakte burgemeester van mannelijke kunne het einde betekende, zoals inderdaad op 1 juli bleek. Slechts allochtoon rolmodel Ahmed Aboutaleb behoorde namens Nederland tot de finalisten, waarna hij tot Beste Burgemeester van de Wereld werd uitgeroepen.

Nu nog je dochter van harte aan een autochtoon gunnen, Abou.

Dan ben je helemaal een topburgemeester.

Al blijft Klaas mijn enige, echte baas.

Mijn Telegraaf-stukjes worden enkele dagen na publicatie op dit blog geplaatst. Abonneer je op de krant wanneer je ze direct wil lezen. Klik op het logo voor meer info.