Willen ze oorlog? Dan krijgen ze oorlog. Hierbij opgericht: Golfers Defence Force (GDF). Ik heb mezelf tot voorzitter en woordvoerder benoemd en kan u mededelen dat ik al weet waar zijn huis woont. Het huis, bedoel ik, van duurzaamheidswetenschapper Ronald Rovers.

Laat ik eerst even uitleggen wie hij is. Golfers plegen over het algemeen te golfen, en zeker als je de negentiende hole meetelt vreet dat zoveel tijd dat wij vaak niet meer in staat zijn het nieuws te volgen. Het is het een of het ander. Dan kiezen wij meestal toch maar voor golf, waardoor het niet ondenkbaar is dat de naam Ronald Rovers velen van ons niets zegt.

Welnu, meneer Rovers wil ons afschaffen. Dat wil zeggen: meneer Rovers wil de woningnood in Nederland oplossen door onze golfbanen vol te bouwen, en aangezien golfers golfbanen nodig hebben om te golfen - we moeten eerlijk blijven: als we het in ongeorganiseerd verband op straat gingen doen zouden de maatschappelijke gevolgen niet te overzien zijn - wordt ons bestaansrecht daarmee rechtstreeks bedreigd.

Zal ik u één citaat van meneer Rovers over zijn idee verstrekken, zoals door het AD gepubliceerd?

Schrik niet: “Er ligt meestal al groen in de directe omgeving, er is al een buurthuis, een groot parkeerterrein. En ook de weg ernaartoe ligt er al. Ik misgun de golfers heus hun pleziertje niet, maar de enorme ruimte die zij gebruiken gaat wel ten koste van de ruimte voor andere mensen. Het is decadent.”

Wij zouden onze vlaggen omgekeerd kunnen gaan ophangen. Maar dat is niet zo origineel

Hier heeft die man dus jaren voor doorgeleerd.

Geen woord over de symbiose die natuur en golf, bijvoorbeeld binnen het Natuurnetwerk Nederland, allang zijn aangegaan. Geen woord over de steeds inniger samenwerking tussen natuurorganisaties en golfbanen. Geen woord over de noodzaak, in het kader van de volksgezondheid, van sport en vertier in de openbare ruimte. Geen woord over het feit dat golfbanen een gunstige bijdrage leveren aan het stikstofprobleem.

Dit is dus gewoon een klassiek gevalletje golfershaat.

Pikken wij dat?

Natúúrlijk pikken wij dat niet.

Wij zouden onze vlaggen nu omgekeerd kunnen gaan ophangen. Maar dat is niet zo origineel. Wij zouden Caroline van der Plas verder kunnen verzoeken om naast haar BoerBurgerBeweging een GolferBurgerBeweging op te richten. Dat heeft vermoedelijk evenmin zin, al is zij half-Iers en begrijpt zij om die reden beter wat het betekent om met het golfvirus te zijn besmet. Namens het GDF roep ik mijn medegolfers daarom in eerste instantie maar op met alle buggies die op de 250 golflocaties van dit land beschikbaar zijn - het moeten er zeker 2.500 zijn - op te stomen naar het huis van duurzaamheidswetenschapper Ronald Rovers.

Alles in het nette hoor, wij blijven golfers.

Maar we moeten toch iets?