Ken je die mop over de toiletjuffrouw op het Mediapark die niet op D66 stemde? Die bestaat niet. Zowel de mop als de toiletjuffrouw, zeg ik er toch maar even bij.

Ik moet waken voor triomfalisme. Het is zo ongeveer sinds de introductie van de eerste Philips K6-kleurentelevisie dat ik stel dat de publieke omroep en het linksliberalisme een Siamese tweeling zijn, één hart, één ziel. Nu de kwapoetsen van GeenStijl met de openbaarmaking van de gewobde documenten over de totstandkoming van de VPRO-hagiografie ‘U zij de glorie’ over Hare Heiligheid het Kaagmens hebben aangetoond dat ik er nog niet eens een halve millimeter naast zat, is het moeilijk om geen “Ik heb het altijd al gezegd!” van de daken te schreeuwen.

Maar ik wil dat niet. Geveinsde ootmoedigheid is dubbele hovaardij, zei Vondel weliswaar. Toch neem ik voor één keer plaats in de schaduw van de onnavolgbare ervaringsdeskundige Martin Bosma, die op het Binnenhof geen mogelijkheid onbenut laat om op magistrale wijze op deze misstand - want dat is het - te wijzen.

Wat zeg je?

Die Kaag-docu heette heel anders?

Fake news!

Je ziet: ook hier tracht ik zo luchtig mogelijk te blijven. Desondanks moet het mij van het hart dat ons staatsbestel gezien de innige, door deze affaire treffender dan ooit aan het licht gebrachte relatie tussen D66 - en ook GroenLinks - en een groot deel van de media steeds meer bananentrekjes begint te vertonen. Gekscherend vergeleek ik de situatie alhier soms met de gang van zaken in Pyongyang. In alle ernst zeg ik nu dat de verschillen te klein zijn geworden.

Dat waarschuwt maar tegen fake news, onder leiding van Kajsa Ollongren

Dat wauwelt maar over de toon, onder leiding van het Kaagmens. Dat waarschuwt maar tegen fake news, onder leiding van Kajsa Ollongren. Dat is zelfs, in de persoon van Madeleine de Cock Buning, voorzitter van de adviesraad van de European Digital Media Observatory, slogan: ‘United against disinformation’. En intussen hangt de hele Gooise misjpoge, zélf desinformatie verspreidend, hetzelfde gedachtengoed aan, van bazin Shula Rijxman tot de echtgenote van Kajsa Ollongren tot en met VPRO-programmadirecteur Lennart van der Meulen, vroeger… tadaaah!... D66-campagneleider. Hetzelfde geldt overigens voor talloze andere, met name culturele instellingen.

Hoezo elite?

Geen wonder dat zo’n beetje alles wat het Kaagmens aan het resultaat van vijf jaar filmen wilde veranderen daadwerkelijk ook door de VPRO werd aangepast - over electorale beïnvloeding gesproken. Talloze gênante voorbeelden zijn inmiddels bekend, ofschoon ik er nog wel op wil wijzen dat afgesproken werd om net te doen alsof de verpersoonlijking van het Nieuwe Leiderschap (proest!) de docu vooraf níet heeft bekeken. Bovendien speldde zij haar kabinetscollega Arie Slob, die er Kamervragen over diende te beantwoorden, glashard op de mouw dat er géén inhoudelijke bemoeienis is geweest.

En hun wegen scheidden niet.

Ken je die mop over de liegende D66-koningin en haar lakeien van de publieke omroep?

Dat is geen mop.

Mijn Telegraaf-stukjes worden enkele dagen na publicatie op dit blog geplaatst. Abonneer je op de krant wanneer je ze direct wil lezen. Klik op het logo voor meer info.